Plankorsningar för järnväg

Skriftlig fråga 2019/20:78 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Cirka 3 500 plankorsningar är obevakade och saknar bom, ljud och ljus. Trafikverket förbättrar säkerheten på omkring 100 av plankorsningarna varje år. För att öka säkerheten röjer man sly och fäller träd vilket ökar sikten. Trafikverket har dock i vissa fall svårt för att röja sly och fälla träd då man inte äger marken vid flera plankorsningar. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor vid obevakade plankorsningar bör Trafikverket få rådighet över siktbarheten. Då Trafikverket inte har rätt att siktröja mark det inte själv äger vid obevakade plankorsningar är olycksrisken fortsatt hög, och att köpa in den mark som behövs för att göra plankorsningarna säkrare tar tid och är kostsamt. Det behövs en snabbare modell där markägarna får ersättning när Trafikverket är tvunget att fälla träd för att öka säkerheten.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern att i närtid lägga fram förslag som möjliggör att Trafikverket kan slyröja mark de själv inte äger för att göra obevakade järnvägskorsningar säkrare?   

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga