Planerade neddragningar i tågtrafiken

Skriftlig fråga 2013/14:5 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 18 september

Fråga

2013/14:5 Planerade neddragningar i tågtrafiken

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Mälardalen har ett stort behov av fungerande tågkommunikationer, exempelvis från Västerås till Stockholm. Dagligen pendlar tusentals invånare till huvudstaden och den viktiga arbetsmarknadsregionen, men många pendlar också från Stockholm till orter som Västerås och Eskilstuna för att arbeta men även för att studera. Regionen har varit särskilt utsatt genom förseningar och inställda tåg. Utifrån det som Statens järnvägar lovat återstår mycket att leverera till alla de resenärer som dagligen pendlar, men också till andra resenärer som gärna väljer att åka tåg i stället för att ta bilen.

Nyligen kom uppgifter om att Trafikverket och trafikbolagen diskuterat alternativet med så kallade planerade indragningar vid dålig väderlek. För resenärerna i Mälardalen är inte detta ett alternativ. Tvärtom borde regeringen genom sina myndigheter och bolag förbättra och utöka kapaciteten och tillängligheten i regionen när det gäller tågkommunikationerna.

Jag har följande fråga till statsrådet:

Tänker statsrådet och regeringen vidta snabba åtgärder för att Trafikverket inte ska behöva tillämpa metoden planerade neddragningar i tågtrafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-18 Anmäld: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)