Plan mot bristande måluppfyllnad

Skriftlig fråga 2013/14:610 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Finanspolitiska rådet konstaterar i sin årliga granskning av regeringens finanspolitik att det finns en risk att sparandet 2014 blir lägre än vad som är stabiliseringspolitiskt motiverat. Enligt rådet försvåras en återgång till överskottsmålet på 1 procent i statsbudgeten av åtgärderna i budgeten för 2014. Rådet konstaterar också att överskottsmålet inte kommer att nås under innevarande konjunkturcykel. Konjunkturinstitutets (KI) bedömning är att merparten av detta kommer att behöva sparas bort. Ekonomistyrningsverket gör en liknande bedömning.

Det finns en kritik mot att regeringen inte har deklarerat att det finns en stor avvikelse från överskottsmålet.

Vilken tydlig plan har finansministern för att hämta hem gapet till överskottsmålet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-13 Överlämnad: 2014-05-14 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga