Placeringen av svenska soldater i Irak

Skriftlig fråga 2019/20:733 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges stöd till Irak i kampen mot terrorsekten Islamiska staten har varit mycket uppskattat, och de utbildningsinsatser som vårt land har bidragit med har inneburit dels en ökad möjlighet för humanitärt stöd till civila i landet, dels en ökad möjlighet till självförsvar när terrorister har slagit till.

Insatsen har av flera skäl främst riktats till området kring KRG-regionens huvudstad Erbil och den kurdiska regionen snarare än till övriga Irak, fram till nyligen då de skickades till militärbasen Taji, tre mil norr om Bagdad.

Denna förändring har Sverigedemokraterna konsekvent motsatt sig, och vi har flera skäl till det. KRG-regionen har märkt ut sig med en förhållandevis god utveckling, samtidigt som den varit en av de främsta och mest effektiva krafterna mot Islamiska staten.

Vi har under de senaste åren tvingats se ökade slitningar inom Irak där den irakiska regeringen, trots diplomatiska medlingsförsök från KRG-regionen, tidigare valt att angripa och inta tidigare KRG-kontrollerade områden. Detta till stor del med hjälp av den fruktade Iranfinansierade gruppen Hashd al-Shaabi och liknande Iranstödda shiamiliser, vilka kan kopplas till angreppet mot USA:s ambassad.

Sverigedemokraterna har som bekant lyft farorna med förflyttningen just för att vi oroats över den problematik som nu uppstått. Efter de senaste händelserna med slitningar mellan USA och Iran (samt Iranvänliga krafter i Irak), ser vi svart på vitt vilket problem vi nu står inför. Hade Sverige stannat kvar och bistått KRG-regionens peshmergastyrkor i stället hade vi inte sett samma problematik och vår personal hade definitivt haft ett bättre säkerhetsläge.

Mot bakgrund av ovanstående och mot bakgrund av vad vi nu ser hända i regionen önskas försvarsminister Peter Hultqvist svara på följande fråga:

 

Avser ministern att verka för att de svenska trupperna i Irak förflyttas tillbaka till KRG-regionen i det fall vår inbjudan att delta i insatsen blir kvar, och om så inte är fallet, varför inte?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-10 Överlämnad: 2020-01-13 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga