Placeringen av den nya polisutbildningen

Skriftlig fråga 2017/18:1346 av Ola Johansson (C)

Ola Johansson (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under justitieministerns besök i Halmstad den 8 maj utlovades det ett beslut före valet om vilken ort i Västsverige som kommer att få starta polisutbildning.

Det är väl känt att behovet av poliser i landet är stort och att det funnits svårigheter att behålla och vidareutbilda de som finns. Fler poliser måste utbildas, och en bredd av unga attraheras av polisyrket. Med löftet som gavs om regeringsbeslut i god tid före september finns det nu förhoppningar om att en påskyndad beslutsprocess ska leda till att det lärosäte som har de bästa förutsättningarna och kan komma igång snabbt ges möjlighet att påbörja förberedelserna. Det är oroande om en debatt om den nya utbildningens utformning och inriktning stör beslutsprocessen.

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som bjöds in till rikspolischefen och Polismyndigheten den 2 maj, där ett erbjudande om att komma in med en intresseanmälan senast den 15 maj gavs.

Det är värt att påminna om de unika förutsättningar som Halmstad har kunnat erbjuda bland annat med Försvarsmaktens, LV6, tillgång till fysiska miljöer för övningar och som den största utbildningsorten i Sverige med 6 800 studenter per år i Försvarsmaktens tekniska skola och militärhögskolan.

Sammantaget är Högskolan i Halmstad beredd att starta en polisutbildning med 130 platser så tidigt som vårterminen 2019, det vill säga mindre än ett halvår efter regeringens beslut, förutsatt att det fattas i tid.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

När kommer regeringen att fatta sitt beslut om placeringen av den nya polisutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-24 Anmäld: 2018-05-25 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga