Placering av ambassader

Skriftlig fråga 2010/11:438 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 7 april

Fråga

2010/11:438 Placering av ambassader

av Krister Örnfjäder (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I slutet av förra året beslöt regeringen att stänga fem ambassader under 2011. Enligt uppgift innebär det att Argentina, Belgien, Vietnam, Angola och Malaysia drabbas. Under 2010 har Sverige öppnat ambassader i exempelvis Albanien, Kosovo, Moldavien, Georgien, Mali och Liberia.

Bland många företagare har detta mönster av nyöppnade ambassader och den planerade nedläggningen av ovanstående fem ambassader orsakat förvåning, milt sagt. De ifrågasätter helt enkelt prioriteringen och undrar om handelsfrämjande och stöttande av svenska bolag utomlands inte längre är prioriterat inom utrikesförvaltningen.

Skälet är att vid de fem nedläggningshotade ambassaderna finns det en stor svensk närvaro av företag och företagskontakter. Vid de nyöppnade är situationen snarare den omvända.

Min fråga till utrikesministern är därför om hans avsikt är att utrikesförvaltningen ska nedprioritera handelsfrämjande och stödet till svenska bolag utomlands.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-04-07 Anmäld: 2011-04-07 Besvarad: 2011-04-13 Svar anmält: 2011-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-13)