PISA-rapport om Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2013/14:262 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:262 PISA-rapport om Försvarsmakten

av Anders Karlsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Riksrevisionens senaste granskning av Försvarsmakten visar på att situationen inom försvaret påminner om den som PISA-rapporten visade på för skolan. Katastrof efter sju år av borgerlig förvaltning. Givetvis lär skulden även i detta läggas på oss socialdemokrater, och ursäkten blir att de borgerliga så kallade reformerna ännu ej hunnit börja verka. Dessutom finns det också en sparkad borgerlig försvarsminister att skylla på. Mer konkret visar Riksrevisionens granskning att det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara Försvarsmaktens uppgifter när det gäller insatser, beredskap och utveckling. Det blir även svårt att leva upp till kraven på förmåga till 2019, då insatsorganisationen ska vara helt införd.

Det hela sammanfattas i följande: Antalet samövade markoperativa bataljoner och stöd- och funktionsförband räcker inte till, vare sig i dag eller på sikt. Antalet anställda gruppbefäl, soldater och sjömän är inte tillräckligt många för att kunna fullgöra de nationella uppgifterna och samtidigt genomföra insatser utomlands. Försvarsmakten har inte heller tillräckligt med personal med rätt kompetens. Drygt hälften av den personal som har den kompetens som behövs saknas, till exempel sjukvårdspersonal och kvalificerade tekniker. Riksrevisionens beräkningar visar att det generellt finns brist på viktig materiel i insatsorganisationen, vilket begränsar möjligheterna att kunna genomföra flera och uthålliga insatser samtidigt som den nationella beredskapen upprätthålls. En konspirativ tanke är att Försvarsmakten medvetet körs i botten för att bana väg för Natomedlemskap som enda räddningen.

Genom vilka insatser avser ministern att lösa totalhaveriet i Sveriges förmåga att försvara sig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-30)