Piraternas ekonomiska medel

Skriftlig fråga 2009/10:656 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 mars

Fråga

2009/10:656 Piraternas ekonomiska medel

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Somalia är ett fattigt land i Afrika med en befolkning som drabbats av krig och konflikter. Genom att upprätthålla transporter med fartyg kan FN bidra med matbistånd.

Utanför Somalias kust finns pirater. Mot den bakgrunden bidrar Sverige till en marin insats.

De enorma lösensummor och värden som piraterna kommit över används inte endast för piraternas eget dagliga uppehälle. Så även de ekonomiska transaktionsvägarna, och i vilka länder dessa ekonomiska tillgångar placeras, inte minst inom EU-området är av intresse. Detta är också en del av att kunna förebygga piratdåd. Görs något för att beslagta dessa tillgångar?

Min fråga till utrikesministern är om han avser att ta reda på var de enorma summor som piraterna genom grov kriminalitet tillskansat sig placeras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-17 Anmäld: 2010-03-17 Besvarad: 2010-03-24 Svar anmält: 2010-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)