Pilkingtons och arbetslösheten i Landskrona

Skriftlig fråga 2012/13:84 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 30 oktober

Fråga

2012/13:84 Pilkingtons och arbetslösheten i Landskrona

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Landskrona är sedan gammalt en hårt prövad industristad med hög arbetslöshet. Enligt Arbetsförmedlingens statistik, som inte visar hela arbetslösheten, var i september nästan 2 900 landskroniter öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Staden har alltså länets högsta arbetslöshet, 15,1 procent. Vi har väldigt länge oavbrutet legat högt både i Sverige och i landet som helhet, vilket givetvis inte är bra för kommunen. Inte heller för Landskrona har det borgerliga regeringsövertagandet i riket, regionen och kommunen 2006 betytt någon som helst förbättring.

Nyligen kom beskedet att Pilkingtons lägger ned sin bilglastillverkning i Landskrona helt, varför 120 personer mister jobbet. Pilkingtons är en multinationell koncern som ägs av det japanska företaget NSG Group.

Staden folkpartistiska kommunstyrelseordförande tycks mest lite förvånad men har inga synpunkter på att kommunen eller Arbetsförmedlingen inte har getts någon förvarning. Han finner avvecklingen både hanterbar och naturlig utifrån krisen i Europa.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta så att kommun och arbetsförmedling obligatoriskt förbereds en viss tid före större varsel och företagsnedläggningar så att olika åtgärder snabbt kan komma i gång?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-30 Anmäld: 2012-11-05 Besvarad: 2012-11-07 Svar anmält: 2012-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-07)