pilbågsjakt

Skriftlig fråga 1998/99:50 av Skårvik, Kenth (fp)

Skårvik, Kenth (fp)
Fråga 1998/99:50 av Kenth Skårvik (fp) till jordbruksministern om pilbågsjakt

den 6 november

Enligt uppgift avser Naturvårdsverket att åter tillåta pilbågsjakt på vilt, och då t.o.m. i hägn. En återgång till en sådan jaktmetod skulle innebära en större risk för skadeskjutning och därmed ökad plåga för djuren.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till jordbruksministern:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stoppa pilbågsjakten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-06 Anmäld: 1998-11-09 Besvarad: 1998-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga