PGU och svenskt fiske vid Västsahara

Skriftlig fråga 2005/06:1155 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 8 mars

Fråga 2005/06:1155 av Ulf Holm (mp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

PGU och svenskt fiske vid Västsahara

För två år sedan antog riksdagen den nya politiken för en global utveckling, PGU. Målet, att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, ska gälla samtliga politikområden.

För närvarande pågår diskussioner om EU:s fiskeriavtal med Marocko. Sverige driver där förtjänstfullt den linjen att avtalet inte ska omfatta fisket utanför Västsahara. Detta är fullt i linje med PGU. Den marockanska regeringen har ockuperat Västsahara sedan 1975. Det vore fel att stödja denna ockupation genom att betala regeringen för att låta andra exploatera Västsaharas naturresurser.

År 2005 fiskade tre svenska fartyg utanför Västsaharas kust. Det gjorde de på basis av licenser de köpt av de marockanska myndigheterna och med tillstånd från Fiskeriverket. Att Fiskeriverket beviljar sådana tillstånd är inte förenligt med PGU. Dessutom undergräver det direkt den svenska förhandlingspositionen inom EU.

Enligt uppgift från Fiskeriverket kommer man att fortsätta att bevilja sådana tillstånd tills man får instruktioner från UD eller Jordbruksdepartementet att inte göra det. Fartygen har enligt uppgift ännu inte avtal avseende fiske 2006 men ligger vid kaj vid Kanarieöarna. Det ligger därför nära till hands att dra slutsatsen att de vill fortsätta fisket även i år.

Mot den bakgrunden vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att säkerställa att Fiskeriverket agerar i linje med PGU och den svenska förhandlingspositionen i EU.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)