persontrafiken över Svinesundsbroarna

Skriftlig fråga 2001/02:1353 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 17 juni

Fråga 2001/02:1353

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Leif Pagrotsky om persontrafiken över Svinesundsbroarna

Handelsminister Pagrotsky har tillsatt en utredning för översyn av gränsregionala hinder, i syfte att nå överenskommelser med övriga nordiska länder, om att underlätta för människor att bo och verka i gränsregioner utan hinder. Regeringen har beslutat att en broavgift om 20 kr i varje riktning, både på den planerade nya Svinesundsbron och den över 50-åriga gamla bron, ska tas ut av alla lätta fordon. Med tanke på det mångåriga arbetet som den svensk-norska Gränskommittén har lagt ned på att finna former, i likhet med ministerns utredning, för att underlätta vardagsrörligheten mellan människor i Svinesundsområdet så slår broavgiften undan fötterna för detta mångåriga arbete och människors fria vardagsrörelser.

Min fråga till ministern blir då:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att människor i Svinesundsområdet även fortsatt ska kunna bo och verka i regionen utan att detta försvåras av nya avgifter för persontrafiken över Svinesundsbroarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarad: 2002-06-25 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-25)