Persontrafik på Västerdalsbanan

Skriftlig fråga 2010/11:465 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 27 april

Fråga

2010/11:465 Persontrafik på Västerdalsbanan

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Västerdalsbanans persontrafik hotas återigen av nedläggning. Men situationen uppfattas som minst sagt märklig när Rikstrafiken å ena sidan går in med ekonomiska medel för att upprätthålla kollektivtrafik mellan Malung och Borlänge samtidigt som Trafikverket investerar i ett nytt signalsystem efter banan. Det finns också underhållsinvesteringsmedel avsatta, även om dessa är långt ifrån i tillräcklig omfattning.

Att å ena sidan satsa medel på signalsystem och kollektivtrafik och å den andra öppna för nedläggning av persontrafiken ger minst sagt dubbla signaler.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Rikstrafikens och Trafikverkets insatser ska inordnas i ett perspektiv där persontrafiken på Västerdalsbanan överlever?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-27 Anmäld: 2011-04-27 Besvarad: 2011-05-04 Svar anmält: 2011-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-04)