Personskyddet och analys av hotbilder

Skriftlig fråga 2009/10:462 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 februari

Fråga

2009/10:462 Personskyddet och analys av hotbilder

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag har mött tjejer och lokalpolitiker som sagt sig inte våga ge uttryck för sin mening. Och när människor vågat hävda sina eller andras rättigheter har hot framförts. De har dock inte fått det stöd och skydd som varit påkallat mot bakgrund av situationen. De politiska företrädare som möts av hot efter att ha tagit en samhällsdebatt ska inte behöva mötas av ord som att de får skylla sig själva som debatterar mot som i det här fallet extremister. Genom Kadafi Husseins kamp har vi fått ökad kunskap om den somaliska extremistgruppen al-Shabab. I dag vet vi dess värre även mer om efterföljande hot och att skyddsbehovet ska vara avgörande och inte bostadsorten. Men gruppen som kan få personskydd är i dag smalt definierad av Säpo liksom uppdraget. Säpo har dock inte bara ansvar för personskyddet av statsledningen utan också för författningsskyddet där yttrandefriheten ingår. Regeringen har därför mot bakgrund av det bristande personskyddet anledning att förtydliga uppdraget till Säpo. Jag ser även möjligheter i att utveckla myndigheters förmåga att analysera hotbilder. Jag vill att fler, inte färre, ska våga försvara demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i våra bostadsområden.

Mot bakgrund av vad som framkommit är min fråga till justitieministern vad hon vidtagit för åtgärder för att vidga personkretsen för personskydd och utveckla förmågan att analysera hotbilder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-02 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-10 Svar anmält: 2010-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-10)