Personlig service vid skattekontoren i framtiden

Skriftlig fråga 2006/07:1079 av Ertsborn, Jan (fp)

Ertsborn, Jan (fp)

den 25 april

Fråga

2006/07:1079 Personlig service vid skattekontoren i framtiden

av Jan Ertsborn (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Inom skattemyndigheten, liksom inom andra myndigheter, pågår mer eller mindre ständigt organisationsförändringar och effektiviseringar. Så ska det också vara, men onekligen upplevs detta av många som onödiga centraliseringar. Ibland blir det förvisso förbättringar, men definitivt inte alltid.

Just nu pågår ett arbete inom skattemyndigheten som innebär att många mindre skattekontor sannolikt kommer att läggas ned, exempelvis i Falkenberg. Detta rimmar illa med uttalanden i samband med att det bildades en skattemyndighet för hela landet. Då sades bland annat att medborgarnas och företagens intressen kommer att kunna tillgodoses i högre grad än i dag och förbättringar ska åstadkommas när det gäller att tillhandahålla service.

I vårt land finns många småföretagare som behöver service genom ett personligt möte med en tjänsteman vid skattemyndigheten. Likadant är förhållandet för många av våra invandrare. Att deklarera och betala skatt är som vi alla vet inte helt enkelt.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder kommer finansministern att vidta för att säkerställa att service genom personliga möten med tjänstemän inom skatteförvaltningen även fortsättningsvis ska kunna äga rum på orter där skattekontoren avvecklas eller kraftigt beskärs på resurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-25 Anmäld: 2007-04-25 Besvarad: 2007-05-03 Svar anmält: 2007-05-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-03)