personlig integritet vid anställning

Skriftlig fråga 1998/99:640 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:640 av Carina Hägg (s) till statsrådet Mona Sahlin om personlig integritet vid anställning

den 20 maj

 

Statsrådet Mona Sahlin har aviserat en översyn av reglerna eller behovet av regler om i första hand drogtest. I det sammanhanget kommer också behovet av att vidga översynen till andra frågor som avser arbetssökandes och arbetstagares integritet på arbetsplatsen att övervägas. Även för mig är det viktigt att på olika områden skydda den anställde men också den arbetssökandes personliga integritet. Den som är arbetssökande är i underläge gentemot den förväntade arbetsgivaren vilket försvårar ett kritiskt ifrågasättande av de test man förväntas ställa upp på.

Utöver det som nu planeras krävs ett tillägg som omfattar de allt vanligare psykologiska testen. Ofta vet inte ens företagarna vilken som står bakom och vilka värderingar som ligger till grund för utvärderingen av testen. Än mindre information får den arbetssökande som t.ex. utsatts för test kopplade till scientologirörelsen. Det finns branschföreningar som har etiska regler för psykologiska test men det finns ingen auktorisation på området i dag. Psykologförbundet arbetar också för att hitta en bättre tingens ordning. Men de i branschen som vi kan sätta de största frågetecknen för finns naturligtvis inte inom någon branschorganisation. Socialstyrelsen har sagt sig vilja överväga en standardisering av test. Det är positivt men Socialstyrelsen har ändå inte tillsynsansvaret för arbetslivet.

 

Min fråga till statsrådet Mona Sahlin är om området psykologiska test kommer att ingå i den aviserade utredningen om arbetstagares och arbetssökandes integritet på arbetsmarknaden.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-05-20 Anmäld: 1999-05-25 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga