Personer som saknar bank-ID

Skriftlig fråga 2018/19:868 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Många personer saknar idag ett bank-ID. Enligt uppgift från Pensionärernas riksorganisation (PRO) är till exempel 40 procent av svenskar över 75 år inte digitaliserade (maj 2018). Det innebär att de därmed får problem att sköta sina bankaffärer, öppna och aktivera betalkort hos affärskedjor, hålla kontakt med myndigheter etc. Detta skapar också problem för anhöriga som vill vara sin äldre släktingar behjälpliga. Ofta möts de av frågan huruvida denne är så kallad god man till den enskilde. Men att sakna möjlighet till att legitimera sig digitalt är inte detsamma som att personen är i behov av god man eller är omyndigförklarad.

De omfattande krav på digital kundautentisering som på kort tid har införts hos banker, myndigheter med flera innebär därmed ett stort hinder, inte minst för många äldre. Precis som då det gäller utfasningen av kontanter har utvecklingen gått alldeles för snabbt, i ett samhälle som inte var redo att hantera situationen. Med följd att många människor har kommit i kläm.

 

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Per Bolund:  

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att personer som saknar möjlighet till digital kundautentisering även fortsatt ska kunna hantera sina privata angelägenheter på egen hand?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-05 Överlämnad: 2019-08-05 Besvarad: 2019-08-19 Sista svarsdatum: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga