Personaltätheten i förskolan

Skriftlig fråga 2017/18:931 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I samband med att budgetpropositionen presenterades i höstas framhöll regeringen att barngrupperna i förskolan skulle bli mindre. Regeringen har också avsatt medel för detta.

Att minska storleken på barngrupperna är en god ambition. Samtidigt saknas en viktig del i detta, och det är ett krav på ökad personaltäthet. Ökad personaltäthet är en viktig faktor för att nå längre med den pedagogiska verksamheten. Enligt gällande modell är det möjligt att minska grupperna utan att fler i realiteten kommer in i verksamheten.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin blir därför:

 

Avser utbildningsministern att följa upp huruvida personaltätheten verkligen har ökat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga