personalrekrytering inom vården

Skriftlig fråga 1997/98:855 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Berglund Nilsson, Mona (s)
Fråga 1997/98:855 av Mona Berglund Nilsson (s) till socialministern om personalrekrytering inom vården

I en av landstingsförbundets rapporter nyligen som gäller framtida personalbehov inom vården, kan man konstatera att fram till år 2000 kommer vårdpersonalen att minska. Genom de stora strukturförändringar som skett den senaste tiden har detta lett till att åldersstrukturen har förändrats dramatiskt, vilket är särskilt tydligt i de lägre åldrarna. Inom NU-sjukvården och Sahlgrenska universitetssjukhuset är medelåldern i dag 44 år. För tio år sedan var den höga personalomsättningen och svårigheterna att rekrytera personal påtagliga problem. En fjärdedel av personalen slutade varje år och sjukfrånvaron var mycket hög. Inom loppet av några år kan personalförsörjningsproblemen vara lika allvarliga som i slutet av 1980-talet.

Vad avser socialministern att vidtaga för åtgärder för att säkra det framtida rekryteringsbehovet inom vården?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-05 Anmäld: 1998-06-08 Besvarad: 1998-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga