Personalliggare och familjeföretag

Skriftlig fråga 2017/18:1430 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

En ny lag som regeringen har drivit igenom i riksdagen innebär att Skatteverket den 1 juli kommer att både utöka och fördjupa sina kontroller av småföretagen. Denna lag drabbar familjeföretagare på landsbygden särskilt hårt. Den verksamhet som bedrivs ska registreras i en så kallad personalliggare. Sedan tidigare har bland annat restaurang- och byggbranschen omfattats. Nu tillkommer fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård.

Regeringens lagstiftning är oerhört omfattande. Alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet kommer att behöva registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Regeringen skärper nämligen kontrollinstruktionerna till Skatteverket för den tid som "make, maka, sambo och barn under 16 år" är verksamma i verksamheten.

Skatteverkets slumpmässiga tillsyn kommer bland annat innebära att myndigheten kontrollerar om företagaren har bett sina yngre barn om hjälp med att kasta kökssoporna eller ta med sig disken från restaurangen bredvid bostaden. Vid en missad notering om detta i personalliggaren riskerar småföretagaren dryga böter. Alla som lever och verkar på landsbygden förstår att detta är helt orimligt. Mot bakgrund av de negativa effekter och den kraftigt negativa respons som förslaget har väckt hos småföretag och familjeföretag måste statsrådet vidta åtgärder.

Den regelefterlevnad som småföretagaren avkrävs måste stå i proportion till den nytta som eftersträvas. Med de nya reglerna för registrering i personalliggaren har gränsen med råge passerats. Regeringen behöver utvärdera och se över det regelkrångel som systemet med personalliggare orsakar.

Det är uppenbart att regeringen i sin iver att kontrollera näringsverksamhet har gått för fort fram. I lagen saknas såväl småföretagar- och landsbygdsperspektivet som en känsla för proportionalitet.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Avser ministern att skyndsamt vidta åtgärder genom ny lagstiftning för att förhindra orimliga konsekvenser för familjeföretagen på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-04 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga