personalavgångar i försvaret

Skriftlig fråga 2000/01:703 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 14 februari

Fråga 2000/01:703

av Inger Strömbom (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om personalavgångar i försvaret

Under omstruktureringen av försvaret har det visat sig att personalavgångarna blivit fler än beräknat. Särskilt allvarligt för försvaret är att alltfler med specialistkompetens i yngre åldersgrupper slutar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att hejda avgångarna bland personal med specialistkompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)