Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden

Skriftlig fråga 2007/08:971 av Bengtsson, Finn (m)

Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars

Fråga

2007/08:971 Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden

av Finn Bengtsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Den senaste statistiken från Försäkringskassan visar glädjande nog hur drastiskt ohälsotalen minskat i Sverige under 2007. Antalet sjukpenningdagar har minskat med närmare 13 procent, motsvarande ca 25 000 årsarbetare. Kostnaderna för sjukpenningen har minskat från 30 till 25 miljarder kronor, således en ökning av statens budgetutrymme med hela 5 miljarder kronor, exklusive den ökning av skatteintäkterna det innebär när den som inte längre är sjukskriven arbetar och bidrar till sin egen och samhällets inkomster ytterligare.

En stor del av denna framgång står att spåra i reformen som kallats Sjukvårdsmiljarden, en reform som innebär att landsting som lyckats bäst med att pressa ned ohälsotalen också ekonomiskt kompenseras proportionellt av staten för detta arbete. En koppling mellan utgifter för sjukvård visavi utgifter för sjukdom – passiva sjukbidrag – har på ett unikt och bevisligen framgångsrikt sätt skapats av alliansregeringen på så kort tid som under ett år.

Investeringen i Sjukvårdsmiljarden har alltså givit en omedelbar återbäring på, minst, 500 procent till statskassan. Sjukvård är visserligen dyrt, men sjukdom är dyrare. När vi i andra sammanhang överväger statens investeringar för framtiden är ofta målet om 1 procent av bnp det som föreslås – exempelvis för forskning och biståndsmedel. Sveriges bnp uppgår till ca 1 000 miljarder kronor varav något mindre än hälften går till olika socialförsäkringssystem. 10 miljarder utgör då ca 1 procent av bnp.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att permanenta och utöka Sjukvårdsmiljarden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)