Pensionsutbetalningar vid storhelger

Skriftlig fråga 2005/06:1517 av Gustafsson, Lars (kd)

Gustafsson, Lars (kd)

den 3 maj

Fråga 2005/06:1517 av Lars Gustafsson (kd) till socialminister Berit Andnor (s)

Pensionsutbetalningar vid storhelger

Av förordning (SFS 1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring m.m. framgår hur utbetalning av pensioner sker. I samband med långhelger kan utbetalningen av pensionen ske efter helgen. Detta kan innebära att enskilda pensionärer, företrädesvis de med liten pension, inte får pengarna att räcka till.

Påsk och pingst är de långhelger som, beroende på tidpunkt när de infaller, kan medföra att utbetalning av pensionen sker efter helgen. Det är inte särskilt ofta som problemen uppstår. Men när senareläggningen av pensionsutbetalningen väl inträffar är det en onödig belastning på den egna ekonomin.

Jag har tidigare tagit upp frågan med ansvarigt statsråd som då svarade att frågan om pensionsutbetalningar i samband med långhelger ska ses över samt att man funnit skäl att i detta sammanhang även se över möjligheten av att koncentrera utbetalningarna av pension till en utbetalningsdag. Trots detta återstår problemet, vilket flera pensionärer fick uppleva under påsken 2006.

Min fråga till ansvarig minister lyder:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av den översyn som Socialdepartementet enligt uppgift företagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-03 Anmäld: 2006-05-03 Besvarad: 2006-05-10 Svar anmält: 2006-05-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-10)