pensionsavdrag på arbetslöshetsersättningen

Skriftlig fråga 2004/05:1719 av Mejern Larsson, Lars (s)

Mejern Larsson, Lars (s)

den 25 maj

Fråga 2004/05:1719

av Lars Mejern Larsson (s) till statsrådet Hans Karlsson om pensionsavdrag på arbetslöshetsersättningen

I socialförsäkringssystemen likställs sjukpenning, a-kassa och inkomstpension som lön och är båda beskattningsbara och pensionsgrundande. Rätten att få dessa försäkringar baseras på att den enskilde avsätter löneutrymme för sociala avgifter och uppfyller villkoren. De är inkomstbaserade försäkringar och utbetalas utan behovsprövning. Detta principiella synsätt på ersättningarna genomsyrar de flesta lagar som reglerar socialförsäkringarna men det finns ett märkligt undantag.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring står det att den som erhåller pension får sin arbetslöshetsersättning baserad på 65 % av den tidigare inkomsten i stället för 80 % som är den generella nivån. Plus att dagpenningen från a-kassan minskas. Avdraget ska göras även om den arbetslöse frivilligt avstår från att lyfta pension innan 65 års ålder. Det innebär i praktiken pensionsavdrag på a-kasseersättningen.

Den här lagtexten grundas på att arbetslöshetsförsäkringen likställs med ett behovsprövat bidrag och att pension är något som man tar ut vid 65 års ålder. Konsekvensen blir att man kan bli tvungen att plocka ut hela sin pension före man fyllt 65 år för att kunna försörja sig. Lagtexten frångår också principen om att a-kassan är en inkomstbaserad ersättning för lön.

Frågan lyder således:

Känner statsrådet till detta problem i lagen om arbetslöshetsförsäkring och avser han i så fall att genomföra en ändring av lagtexten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-25 Anmäld: 2005-05-25 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)