Pensionärsråd

Skriftlig fråga 2005/06:1585 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 11 maj

Fråga 2005/06:1585 av Krister Örnfjäder (s) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Pensionärsråd

Pensionärsråden är ett utmärkt sätt för pensionärsorganisationerna att få inflytande genom överläggningar med politiker i kommuner och landsting. Varje kommun och landsting avgör om det ska finnas ett pensionärsråd. Det finns förslag om att genom lagstiftning göra det tvingande för kommuner och landsting att ha pensionärsråd. Jag anser att det är något som bör övervägas.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att stärka pensionärernas inflytande i kommuner och landsting, till exempel genom lagstiftning om att pensionärsråd ska finnas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-11 Anmäld: 2006-05-11 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)