Pensionärer som missar bostadstillägg

Skriftlig fråga 2019/20:66 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Många pensionärer avstår från att söka bostadstillägg, trots att de troligen skulle kunna få ett rejält tillskott varje månad. Det har säkert många orsaker, men vi vet att många inte klarar av att söka eller behöver hjälp med att fylla i ansökan men inte har någon som gör det åt dem. Det borde finnas smidigare sätt att hjälpa människor som har rätt att få bostadstillägg att faktiskt få det, exempelvis att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med automatik ges information om pensionärers inkomster från Skatteverket och därmed kan hitta dem som är berättigade. Då skulle man också kunna få bort många avslagsärenden som kan bero på missförstånd eller felaktiga uppgifter eller på att vissa försöker fuska till sig stöd de ej ska ha.

Riksrevisionen har uppskattat att mörkertalet är ca 40 000 personer med sjuk- och aktivitetsersättning och 129 000 ålderspensionärer, vilket är oacceptabelt.

Min fråga till statsrådet Annika Strandhäll är därför:

 

Hur avser statsrådet att arbeta för att fler som har rätt till bostadstillägg också ska kunna få det?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Inte besvarad: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga