Pensionärer som missar bostadstillägg

Skriftlig fråga 2019/20:130 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Många pensionärer avstår från att söka bostadstillägg, trots att de troligen skulle kunna få ett rejält tillskott varje månad. Det har säkert många orsaker, men vi vet att många inte klarar av att söka eller behöver hjälp med att fylla i ansökan men inte har någon som gör det åt dem. Det borde finnas smidigare sätt att hjälpa människor som har rätt att få bostadstillägg att faktiskt få det, exempelvis att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med automatik ges information om pensionärers inkomster från Skatteverket och därmed kan hitta dem som är berättigade. Då skulle man också kunna få bort många avslagsärenden som kan bero på missförstånd eller felaktiga uppgifter eller på att vissa försöker fuska till sig stöd de ej ska ha.

Riksrevisionen har uppskattat att mörkertalet är ca 40 000 personer med sjuk- och aktivitetsersättning och 129 000 ålderspensionärer, vilket är oacceptabelt. 

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

 

Hur avser statsrådet att arbeta för att fler som har rätt till bostadstillägg också ska kunna få det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga