Pension

Skriftlig fråga 2013/14:79 av Jonsson, Mattias (S)

Jonsson, Mattias (S)

den 24 oktober

Fråga

2013/14:79 Pension

av Mattias Jonsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

För några veckor sedan var det reportage i Dagens Nyheter om pensionärernas ekonomiska förhållanden. Det redogörs för nyligen gjorda mätningar från Pensionsmyndigheten, som visar att den genomsnittliga disponibla inkomsten för en pensionär är 17 000 kronor i månaden. En pensionär som sparat hela sitt liv har i dag samma disponibla inkomst som en 28-åring.

Enligt prognoserna från Pensionsmyndigheten kommer pensionärernas inkomster fortsättningsvis att minska. Fram till 2016 kommer bromsen, som står för 5 procent, att slå till ett flertal gånger. Fram till 2016 kommer vi på grund av bromsens effekter vara tvungna att sänka pensionsutbetalningarna för en genomsnittlig pensionär med ungefär 7 500 kronor om året.

Därmed får den genomsnittliga pensionären 650 kr mindre i plånboken varje månad. Det innebär mindre pengar till hushåll, barn och barnbarn samt de på många håll alldeles för höga tandvårdsavgifterna.

Jag har följande fråga:

Avser socialförsäkringsministern och regeringen att åtgärda pensionärernas kraftigt försämrade inkomster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-25 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)