Penningtvätt

Skriftlig fråga 2019/20:480 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Uppdrag Granskning har i olika program skildrat de svenska storbankernas (Swedbank, Nordea, och SHB) penningtvätt som i hög utsträckning skett i filialer i Baltikum, där dessa banker också har en dominerande verksamhet.

Finansinspektionen har inlett en sanktionsprövning mot Swedbank för dess inblandning i penningtvätt åt en rysk oligark. Detta görs i samarbete med de tre baltiska staternas tillsynsmyndigheter. Amerikanska myndigheter undersöker också bankens förehavanden, och det kan sluta i miljardböter.

SEB är marknadstvåa i Baltikum efter Swedbank men har hittills inte dragits in i den härva som förutom Swedbank även inkluderar Danske Bank. Gentemot Uppdrag granskning som nyligen lyft fram SEB så hävdar banken konsekvent att den i sin egen granskning inte sett några tecken på att banken systematiskt utnyttjats för att tvätta pengar.

Det är svårt att i alla delar överblicka frågan och sanningsgraden i både uppgifterna och i bankernas svar. Finansinspektionen tycks dock inte i alla delar hänga med i vad som pågått.

De svenska storbankernas delaktighet i den globala penningtvätten är generande för Sverige som alltid hävdat vikten av en hög affärsmoral och att korruption inte ska förekomma. Något måste uppenbarligen göras, och närmast handlar det i så fall om att stärka Finansinspektionens kontroller och samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att penningtvätt genom svenska penninginstitut och växlingsföretag helt ska upphöra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga