Penningtvätt

Skriftlig fråga 2009/10:695 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 1 april

Fråga

2009/10:695 Penningtvätt

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) trädde i kraft den 15 mars 2009. I samband därmed bestämdes att länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län ska utöva tillsyn över vissa grupper av verksamhetsutövare. Statsrådet Odell har i svaret på en skriftlig fråga meddelat att det är naturligt att länsstyrelserna nu i början av sitt tillsynsuppdrag fokuserar på informationsåtgärder eftersom det är en förutsättning för fortsatt effektiv tillsyn. Han menar också att det är Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten som har ansvaret för att utreda och kontrollera den verkliga omfattningen av penningtvätten i Sverige. Dessa myndigheter förfogar dessutom över verktygen att ingripa mot brottsligheten. Inte mindre än 4 000 företag i hela landet omfattas av de tre länsstyrelsernas tillsyn. Exempelvis omfattas tusen firmor som handlar med ädelstenar och 150 antikvitetshandlare av lagen. Varken dessa två eller andra tillsynspliktiga branscher har dock rapporterat om någon penningtvätt. Att det skulle vara så väl ställt med laglydigheten förefaller mindre sannolikt då inte minst den grova, organiserade brottsligheten intresserat sig för penningtvätt. Växlingskontoren är en bransch där problemet finns hos de små, privata firmorna. En uppgift är att det här skulle tvättas pengar för upp till en halv miljard kronor årligen.

Med anledning av det anförda, avser statsrådet att ta några initiativ i syfte att åtgärda penningtvätt inom inte minst växlingskontoren?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-01 Anmäld: 2010-04-01 Besvarad: 2010-04-08 Svar anmält: 2010-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-08)