Pendlingssituationen i Uppsala

Skriftlig fråga 2017/18:861 av Agneta Gille (S)

Agneta Gille (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Uppsalaregionen har en av Sveriges starkaste arbetsmarknader och kraftigaste befolkningstillväxt. Nya bostäder, nya jobb, företagsetableringar och expansion i regionen ökar skatteintäkterna. Ett ytterligare styrkebesked för vår region är beskedet att fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm ska byggas. Det är en positiv utveckling, men det finns även hinder.

Uppsalaregionen har den senaste tiden haft stora problem med pendlingen på sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Som en pendlingsberoende region är problemen med pendlingen mycket kännbara.

De stora problemen aktualiserades i och med att SJ minskade sin kapacitet på sträckan i höstas, och därefter har problem som överfulla och inställda tåg samt förseningar kommit att bli vardag för arbetspendlarna. Efter påtryckningar har SJ lyssnat och dragit tillbaka sin minskning men fortfarande är det ståplats för den som kommer sent till tåget.

Problemen är långt ifrån borta. Trafikverket har bekymmer med underhåll och upprepade signalfel.

Strul med järnvägen som orsakas av trasiga tåg, människor på spåren och andra fel är fortfarande en nagel i ögat för många arbetspendlare som försöker få vardagen att gå ihop.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder ser statsrådet som nödvändiga för att förbättra situationen för pendlarna på sträckan mellan Uppsala och Stockholm? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga