Pendlingspriserna över Öresundsbron

Skriftlig fråga 2005/06:105 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 12 oktober

Fråga 2005/06:105 av Luciano Astudillo (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Pendlingspriserna över Öresundsbron

Torsdagen den 6 oktober kl. 09.29 körde bil nr 20 000 000 över Öresundsbron. Integrationen i Öresundsregionen accelererar. Det beror både på utvecklingen på bostads- och arbetsmarknaden samt på att medborgarnas kunskap om möjligheterna i Öresundsregionen har ökat. Många danskar söker sig till billigare bostäder i Sverige. De behåller sitt jobb i Danmark och pendlar över bron. Samtidigt är det fler och fler danska företag som rekryterar arbetskraft i Sverige, eftersom det råder brist på arbetskraft i Danmark.

Öresundsregionen är en fantastisk region med enorma utvecklingsmöjligheter. Skåneregionens tillväxtmöjligheter är en tillgång för hela Sverige och säkrar välfärden i hela landet om vi tillåts bidra mer. Trots att vi redan kan se frukterna av den ökade integrationen mellan Danmark och Skåne finns en oerhörd utvecklingspotential som inte utnyttjas fullt ut.

Det råder i det närmaste full integration vad gäller kostnader för företag, vilket innebär att företag i dag kan handla på den sidan sundet där priserna är mest fördelaktiga. Däremot har utvecklingen inte varit lika gynnsam för konsumenterna. Alltjämt är kostnaderna för att ta sig över sundet för höga vilket gör det svårt att få ekonomi i att handla på den billigare sidan.

Hur avser ministern att agera så att pendlingspriserna över bron sänks?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-12 Anmäld: 2005-10-12 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)