Pedagogisk omsorg

Skriftlig fråga 2018/19:745 av Mats Wiking (S)

Mats Wiking (S)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Pedagogisk omsorg kan vara ett bra komplement till förskola, och kommunerna har i alla tider erbjudit detta i det som förr kallades dagmamma eller dagbarnvårdare. 

När den pedagogiska omsorgen 2009 blev inskriven i skollagen så kopplades skollagen till allmänna råd som avgör vilka som har rätt att bedriva pedagogisk omsorg.

Eftersom de allmänna råden är just ”allmän” vägledning blir också kvalitetskraven på pedagogisk omsorg ojämn mellan kommunerna. I dag finns det inga tydliga krav på vare sig språkkunskaper eller pedagogisk utbildning för att bedriva pedagogisk omsorg. Detta gör att många barn som befinner sig i pedagogisk omsorg och ska börja skolan har brister i det svenska språket och att den önskvärda pedagogik som förskolan ska erbjuda inte alltid har tillgodosetts.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är:

 

Kommer ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att höja kraven på enskild pedagogisk omsorg vad det gäller personalens utbildning och språkkrav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga