PBL-lagstiftningen

Skriftlig fråga 1999/2000:1290 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 8 augusti

Fråga 1999/2000:1290

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om PBL-lagstiftningen

Boverket ansvarar för den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i Sverige. Det handlar bl.a. om hur byggnader och utomhusmiljöer bör utformas för att bli tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder.

Dock visar det sig att ingrepp i byggnader i form av bankautomater inte faller in under bygglagstiftningen och därför inte kan regleras genom ingripande med stöd av PBL om automaten sitter eller är konstruerad på sådant sätt att den ej är tillgänglig för funktionshindrade.

Då personlig service inom bankområdet övergår till mer automatiserade tjänster är det nödvändigt att dessa också är tillgängliga för människor med funktionshinder. Det är allvarligt att lagstiftningen har en lucka som gör att den lag som ska tillse tillgängligheten inte fungerar. Det betyder att människor med funktionshinder måste lita till bankernas eget serviceintresse som tyvärr är individuellt och ser olika ut över landet.

Jag anser att stora delar av befolkningen på detta sätt diskrimineras.

Min fråga till ministern är därför:

Vad avser ministern göra för att PBL-lagstiftningen också ska gälla då det gäller sådana ingrepp i byggnader och i utomhusmiljön som bankautomater?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-08-08 Besvarad: 2000-08-24 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-24)