Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning

Skriftlig fråga 2019/20:69 av Mikael Strandman (SD)

Mikael Strandman (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Regeringsformens 2 kap. 2 § stadgar följande:

”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.” Lag (2010:1408).

Runt om i Sverige arrangeras det nu stödmanifestationer till den av Greta Thunberg initierade ”Fridays for future”. På flera grundskolor i landet är lärare och rektorer mycket delaktiga i dessa. På vissa ställen har det gått så långt att manifestationerna sker under lektionstid och är närvaropliktiga.

Då vi i Sverige har skolplikt innebär detta att en elev som inte vill delta i opinionsbildningen beläggs med ogiltig frånvaro, vilket kan drabba eleven inför vidare studier och försämra dennes möjligheter att komma in på högre läroverk.

Enligt ovanstående tvingas alltså skolpliktiga elever att delta i opinionsbildning, vilket är ett brott mot 2 kap. 2 § regeringsformen.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är:

 

Hur ämnar ministern hantera detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Överlämnad: 2019-09-30 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga