Patriot-systemet

Skriftlig fråga 2017/18:261 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid ett extra regeringssammanträde tisdagen den 7 november gavs FMV uppdraget att inleda en process för att förvärva ett medelräckviddigt luftvärn från USA: Patriot. Beskedet är bra, även om det gärna hade kunnat komma tidigare. Enligt plan ska Sverige få svar på sin förfrågan under våren 2018. I grunden handlar det om betydande belopp, och i dag vet vi inte exakt omfattning av kostnad och vad Sverige kan komma att förvärva. Samtidigt finns en oro för att detta kan komma att leda till ett slags utträngningseffekt gentemot annat Försvarsmakten är i behov av under kommande år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Finns en beredskap från regeringens sida att skjuta till mer resurser efter att Sverige till våren 2018 får svar på FMV:s förfrågan om förvärv av Patriot från USA?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-10 Överlämnad: 2017-11-13 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga