Passivitet i alkoholpolitiken

Skriftlig fråga 2008/09:1212 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september

Fråga

2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Alkoholkonsumtionen i Sverige ökar med Kristdemokraterna vid regeringsmakten. Det kan konstateras utifrån Folkhälsoinstitutets årliga rapport. Statsrådet har inte drivit fram någon minimibeskattning av öl och vin inom EU. Statsrådet har inte hindrat kommunerna från att tillåta utskänkning allt senare och senare. I borgerliga Stockholm ska utskänkningen enligt socialborgarrådet helst kunna ske dygnet runt. I fråga om privatimporten av alkohol klaras inte ens skattekontrollen. Gårdsförsäljning av vin ligger i startgroparna. Inte på en enda konkret punkt har Kristdemokraterna efter tre år vid regeringsmakten minskat eller hejdat den ökade tillgången och ökade konsumtionen av alkohol. Det är ingen hemlighet att både människor och arbetstimmar förloras på en hög alkoholkonsumtion. Människor ruinerar sig själva och sitt familjeliv. Det finns också ett klart samband mellan alkohol och våld och därmed med våldets kostnader i sjukvård och förstörelse. Folkhälsoinstitutet lär uppge att antalet misshandelsfall ökat med 47 procent. Frågan om förhållningssättet till alkohol är också en genusfråga. Det är främst män som dricker och som slår både kvinnor och barn när de druckit. Enligt Folkhälsoinstitutet ökar drickandet mest bland män i åldern 25–29 år.

På vilka fakta och argument grundar statsrådet sitt avstående från att agera för att tillgången på och konsumtionen av alkohol ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-10 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)