partnerskapsförrättning

Skriftlig fråga 1999/2000:1271 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 augusti

Fråga 1999/2000:1271

av Carina Hägg (s) till justitieminister Laila Freivalds om partnerskapsförrättning

Stockholm Pride sätter nu de homosexuellas rättigheter på dagordningen, både de framsteg vi kan glädjas åt och de frågor som ännu inte fått sin lösning. Som motionär och frågeställare välkomnar jag förslaget om att sammanföra vigsel- och partnerskapsförrättare till ett uppdrag, på ett sätt som gör att man i framtiden bara kommer att ha förrättare som accepterar både borgerlig vigsel och partnerskap. Det uppges dock samtidigt att det kommande förslaget avses begränsas till borgerliga vigslar.

Nu är det dags att ta sista steget för att sudda ut även denna rest av diskriminering. När det gäller samfund och kyrkor är det inte de enskilda prästerna som har vigselrätt utan det är samfundet. Samfundet verkställer sedan den rätten genom sina präster. Inget samfund eller kyrka har i dag möjlighet att förrätta partnerskap inom ramen för det uppdrag staten har delegerat till samfund och kyrka utan den myndighetsutövningen gäller endast kyrkliga vigslar. Enskilda präster kan däremot förrätta partnerskap. Min uppfattning är att samfund och kyrkor ska erbjudas samma möjligheter att förrätta partnerskap som de har att förrätta kyrkliga vigslar. När staten delegerar ett uppdrag har man också ett ansvar för att man inte blir en del av och legitimerar en diskriminering.

Min fråga till regeringen är om justitieminister Laila Freivalds vidtagit någon åtgärd för att ge kyrkor och samfund möjlighet att förrätta både vigsel och parnerskap.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarad: 2000-08-17 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-17)