partisymbol på valsedlarna

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober

Fråga 2002/03:73

av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna

Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på grund av funktionshinder, dyslexi eller av andra skäl har lässvårigheter. Det finns partier, vars namn liknar varandra och därför kan vara svåra att skilja åt.

Det är viktigt att alla röstberättigade kan delta i allmänna val. För att underlätta valet för ovan nämnda grupper och alla andra väljare, borde valsedlar därför förses med respektive partis officiella symbol.

Jag vill fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder så att partisymboler kommer att finnas på valsedlarna vid kommande val.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-10-31 Anmäld: 2002-11-05 Besvarad: 2002-11-12 Svar anmält: 2002-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-12)