parallellimporterade läkemedel

Skriftlig fråga 2001/02:1410 av Sandström, Åke (c)

Sandström, Åke (c)

den 10 juli

Fråga 2001/02:1410

av Åke Sandström (c) till socialminister Lars Engqvist om parallellimporterade läkemedel

Läkemedelskostnaderna är en stor utgiftspost och har ständigt ökat. Särskilt för landstingen är det viktigt att få kontroll över kostnaderna när de i allt högre grad kommer att få ta över ansvaret för läkemedelsnotan. Det finns säkert mer pengar att spara för förmånssystemet genom att underlätta för parallellimport. Regeringen anför i sin proposition om läkemedelsförmånerna m.m. (prop. 2001/02:63) följande vad gäller subventioneringen och prissättningen av parallellimporterade läkemedel.

"Bedömningen rörande subventionering bör i allmänhet bli densamma som för det ursprungligt subventionerade läkemedlet förutsatt att priset inte överstiger det pris som godkänts för det av nämnden ursprungligt subventionerade läkemedlet."

Den viktigaste frågan är dock hur detta kommer att utformas i praktiken.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till socialministern:

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att underlätta för parallellimportörer att få läkemedel prissatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarad: 2002-07-22 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-22)