Parakvat

Skriftlig fråga 2011/12:561 av Winbäck, Christer (FP)

Winbäck, Christer (FP)

den 3 maj

Fråga

2011/12:561 Parakvat

av Christer Winbäck (FP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Parakvat – också känt under handelsnamnet gramoxone – har ofta benämnts som världens dödligaste växtgift. Sedan 1983 har parakvat varit förbjudet i Sverige. 2007 förbjöds parakvat inom hela EU, efter det att Sverige vunnit en prövning i EU-domstolen. Förbudet skyddar nu människor och miljö mot medlet inom hela EU, men inte lantarbetare och lokalbefolkning i länder varifrån vi importerar soja och där parakvat ännu används storskaligt.

Parakvat används fortfarande i hög utsträckning i över 100 länder och varje år uppskattas tiotusentals jordbrukare dö av parakvatförgiftningar.

Mot denna bakgrund lovade regeringen i januari 2011 att vidta åtgärder för att driva på ett förbud av parakvat på internationell nivå. Dåvarande miljöminister Andreas Carlgren, handelsminister Ewa Björling och landsbygdsminister Eskil Erlandsson skrev i början av året att de var övertygade om att det är möjligt att driva igenom ett globalt parakvatförbud.

Vidare förklarade ministrarna att de skulle se över möjligheterna att föra en dialog med Mercosurländerna i frågan och hänvisade till möjligheterna att införa sådana kapitel under EU:s kommande förhandlingar om frihandelsavtal i regionen. Sverige verkar också sedan tidigare genom EU för att parakvat ska läggas till Rotterdamkonventionen. Konventionen reglerar hanteringen av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern vilka åtgärder som vidtagits sedan januari 2011 och vilka åtgärder som ministern är beredd att vidta ytterligare för att inom EU och internationellt stoppa växtgiftet parakvat.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-03 Anmäld: 2012-05-03 Besvarad: 2012-05-09 Svar anmält: 2012-05-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-09)