Paragraf 3-områden

Skriftlig fråga 2018/19:623 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Var femte kommun använder sig i dag av ordningsvakter på grund av ökad otrygghet och bristande polisnärvaro. Enligt lagen om ordningsvakter kan kommunerna ansöka om så kallade paragraf 3-områden där ordningsvakter får verka under en begränsad period ifall det finns särskilda behov och är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Exempelvis Stockholm och Uppsala har i dag glesa lapptäcken av flera mindre paragraf 3-platser. I Göteborg har kommunen fått avslag på sin ansökan om att få använda ordningsvakter i centrum trots utbredd otrygghet och problem med öppen droghandel.

De senaste åren har otryggheten ökat samtidigt som polisstyrkan stagnerat till antalet. Enligt Polisförbundet har bristen på poliser lett till att livskvalitetsbrott som inbrott och stölder mer sällan utreds. Regeringen har föreslagit 10 000 nya poliser fram till år 2024, men på Polishögskolan står fortfarande stolar tomma. Kommunerna kan inte vänta till år 2024 på fler poliser utan behöver verktyg nu för att hantera den växande problematiken.

Ett av dessa verktyg är att ändra lagen om ordningsvakter från 1980. Denna lagstiftning kom till i en tid då man ville upprätthålla ordning vid bland annat cirkusföreställningar och danstillställningar. Den är förlegad och anpassad efter en svunnen tid, och i takt med att verkligheten och ordningsvakternas uppdrag förändras måste lagen förnyas för att möta dagens utmaningar. Även Polismyndigheten delar denna problembild och skickade en skrivelse till Justitiedepartementet i somras i vilken det efterfrågas en moderniserad lagstiftning om ordningsvakternas möjlighet att verka mer flexibelt på fler platser.

Genom att låta kommuner bli LOV 3-områden kan kriminaliteten motverkas brett i stället för att förflyttas längs med paragraf 3-platsernas avgränsningar. Ordet "restriktivt" vad gäller tillämpningen av nuvarande lagstiftning behöver skyndsamt strykas ur lagtexten i väntan på en mer omfattande ny lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lagen om ordningsvakter ska förnyas så att hela kommuner ska kunna bli LOV 3-områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-08 Anmäld: 2019-05-09 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga