Papperslösas rätt till sjukvård

Skriftlig fråga 2009/10:386 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 22 december

Fråga

2009/10:386 Papperslösas rätt till sjukvård

av Gunvor G Ericson (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I december 2008 ställde jag frågor till socialministern om vilka initiativ ministern kommer att ta för att utreda hur papperslösa och asylsökande ska få tillgång till hälso- och sjukvård på i allt väsentligt lika villkor som övriga invånare. Svaret blev att en särskild utredare ska tillsättas.

Sverige har ett av Europas mest restriktiva regelverk när det gäller tillgång till vård för asylsökande och gömda flyktingar. Det gjorde de moderatledda regeringspartierna till lag. Den lag som nu gäller från den 1 juli 2008 innebär att endast akutsjukvård ska ges till asylsökande. De gömda eller avvisade flyktingarna – de papperslösa nämns inte alls i lagen.

Konsekvensen av beslutet är att en av de mest utsatta och sårbara grupperna i samhället ska fortsätta att diskrimineras i vården, vilket innebär att Sverige inte följer mänskliga rättigheter.

I april 2009 upprepade jag frågan då inget hänt, och fick då till svar att regeringen i budgetpropositionen för 2009 har aviserat att en särskild utredare kommer att få i uppdrag att utreda. I svaret står bland annat: ”Förslag till direktiv för denna utredning är för närvarande föremål för beredning inom Regeringskansliet.” Nu är snart 2009 slut och ännu har ingen utredare eller ens direktiv till utredning utformats.

Min fråga till ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att utredningen ska komma tillstånd innan mandattiden är slut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-22 Besvarad: 2010-01-12 Svar anmält: 2010-01-18 Anmäld: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-12)