Papperskvitton

Skriftlig fråga 2012/13:449 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 18 april

Fråga

2012/13:449 Papperskvitton

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Tidningen Ny Teknik nr 17/2013 redovisar i en intressant artikel hur ett företag tagit fram praktiskt tillämpbara idéer om en digitalisering av kvittohanteringen. Detta kan förenas med att säljaren på gott och ont får en kanal till köparen för reklam men också information som skötselråd, bruksanvisningar etcetera. Givetvis skulle detta underlätta återkallandet av en felaktig eller farlig produkt. Köparna skulle snabbt kunna nås och varnas.

Det giftiga ämnet bisfenol A lär också finnas i de papperskvitton som i dag sprids utan tanke på miljöpåverkan.

Vilka initiativ vill finansministern ta för att understödja utvecklingen mot en digitaliserad kvittohantering och därmed avveckling av miljöfarliga och nedskräpande papperskvitton?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-04-18 Anmäld: 2013-04-19 Besvarad: 2013-04-24 Svar anmält: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)