Pappers- och skogsindustrins konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2009/10:678 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 26 mars

Fråga

2009/10:678 Pappers- och skogsindustrins konkurrenskraft

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har antagit krav för svavelutsläpp för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Effekten av dessa krav är att länderna i norra Europa kommer att ha 35 gånger hårdare regler än många andra länder. Om dessa hårdare regler införs ensidigt i Sverige är de en stark konkurrensnackdel för svensk pappers- och skogsindustri. De riskerar att ge mycket allvarliga konsekvenser för investeringsviljan och kommer om de genomförs att leda till krav på kompensatoriska åtgärder. Att åtgärda miljöproblemen i Östersjön är självfallet angeläget, men samtidigt måste allt sättas in i en helhet där bland annat konsekvenserna för basindustrin belyses. I dagsläget är detta inte gjort på ett tillräckligt grundligt sätt. Någon strategi för det fortsatta agerandet på den punkten finns inte.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att upprätthålla svensk skogs- och pappersindustris konkurrenskraft vid genomförande av IMO:s hårdare krav när det gäller svavelutsläpp i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-26 Anmäld: 2010-03-26 Besvarad: 2010-03-31 Svar anmält: 2010-04-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-31)