pappavänligt arbetsliv

Skriftlig fråga 2001/02:1472 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 2 augusti

Fråga 2001/02:1472

av Magnus Jacobsson (kd) till jordbruksminister Margareta Winberg om pappavänligt arbetsliv

Åtta av tio pappor tar ut föräldraledighet, hälften av papporna tar ut sin pappamånad. Totalt tar pappor ut endast 14 % av alla föräldradagar.

Philip Hwang, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, visar att det på många arbetsplatser finns negativa attityder till föräldraledighet, både hos arbetsgivaren och kollegor. En undersökning som TCO gjort nyligen bekräftar detta. Män känner av mer negativa attityder än kvinnor.

De flesta familjer kan nog vittna om att den ekonomiska aspekten spelar roll när man börjar prata om föräldraledighet. För en familj med normala inkomster kan det handla om tusenlappar varje månad beroende på om mamma eller pappa stannar hemma hos barnen. Den lönediskriminering som i dag finns är inte bara en orättvisa som drabbar kvinnor. Den gör också att många familjer av ekonomiska skäl väljer att mamman tar ut det mesta av föräldraledigheten. Undersökningar visar också att föräldrar vill ha större flexibilitet både vad gäller barnomsorg och arbetstider. Genom valfrihet inom både barnomsorg och arbetsliv blir det enklare och mer naturligt att vara hemma med sina barn.

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Margareta Winberg:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler pappor ska ta ut föräldraledighet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-08-02 Besvarad: 2002-08-13 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-13)