pappaledighet och företag

Skriftlig fråga 2001/02:531 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 17 januari

Fråga 2001/02:531

av Amanda Agestav (kd) till statsrådet Mona Sahlin om pappaledighet och företag

Ny forskning av Philip Hwang och sociologen Linda Haas vid Göteborgs universitet visar att en tredjedel av de 200 företag som deltog i studien passivt motverkar föräldraledighet för män. Enligt studien finns det en traditionell syn inom företagen som utgår från att kvinnan är föräldraledig.

För att ge ett litet barn en så bra start i livet som möjligt är det viktigt med en grundläggande relation till såväl mamman som pappan.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka passiv diskriminering av män som vill ta ut föräldraledighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-17 Anmäld: 2002-01-22 Besvarad: 2002-01-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-24)