Palestinsk samlingsregering

Skriftlig fråga 2008/09:686 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 27 februari

Fråga

2008/09:686 Palestinsk samlingsregering

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas arbetar nu för en palestinsk samlingsregering där företrädare för både al-Fatah och Hamas ingår. Abbas har understrukit att en sådan regering ska respektera alla ingångna avtal och förpliktelser.

Utrikesministern har tidigare i olika sammanhang försäkrat hur viktig den internpalestinska dialogen är. Av bland annat den orsaken är det också viktigt att vara beredd att föra en dialog med och respektera en palestinsk samlingsregering som bygger på de principer som Abbas redogör för. Nu senast har det skett vid hans besök i Stockholm.

Min fråga till utrikesministern är:

Är det utrikesministerns avsikt att respektera och föra dialog med en palestinsk samlingsregering som arbetar i den anda som Mahmoud Abbas redogjort för?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)