Palestinsk propaganda

Skriftlig fråga 2016/17:443 av Tuve Skånberg (KD)

Tuve Skånberg (KD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den palestinska myndigheten lär palestinier att hata judar och uppmanar dem till “motstånd” vilket i det palestinska samhället betyder detsamma som terrorism mot judar. Detta är konfliktens grundorsak och därmed även det största hindret för fred.

Palestinska myndigheten betalar årligen ut 2,7 miljarder kronor i löner och bidrag till fängslade och frisläppta terrorister samt så kallade ”martyrers” familjer, enligt en nyligen publicerad rapport. ”Martyrernas fond” finns för att belöna dem som begår terrorbrott mot Israel och judar. Detta stöd visar med all tydlighet hur palestinska myndigheten i praktiken inte bara sponsrar utan även uppviglar till terrorism mot Israel.

I det palestinska samhället upphöjs dessa terrorister till hjältar som kämpar för den nationella saken, och de glorifieras och belönas för brotten utan någon som helst tvekan.

Rapporten borde läsas av varje regering som ovillkorligt sänder bistånd till den palestinska myndigheten. Storbritannien fryste nyligen sitt bistånd till den palestinska myndigheten just på grund av detta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Avser statsrådet och den svenska regeringen att följa efter Storbritannien i fråga om bistånd till den palestinska myndigheten, och när kan ett sådant beslut i så fall förväntas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga