Palestinakonferensen i Västra Frölunda

Skriftlig fråga 2003/04:1602 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 3 september

Fråga 2003/04:1602

av Cecilia Wikström (fp) till statsrådet Carin Jämtin om Palestinakonferensen i Västra Frölunda

Den 7@11 september 2004 planeras en palestinsk solidaritetskonferens att hållas i Västra Frölunda. På konferensen kommer enligt uppgift flygplanskaparen Leila Khaled att tala. Hon var tidigare PFLP:s chef när Israels turistminister mördades i november 2001. I det sammanhanget yttrade Khaled att premiärminister Sharon var nästa mål. PFLP:s ungdomsorganisation är medarrangör tillsammans med Revolutionär kommunistisk ungdom och Proletären. Konferensen beräknas uppbära 250 000 kr i stöd via biståndsbudgeten och SIDA.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra att svenska biståndspengar i framtiden används för ändamål som detta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-09-03 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-17 Svar anmält: 2004-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-17)